Félag Fjallaleiðsögumanna á Íslandi

Association of Icelandic Mountain Guides

Aðalfundur 2022

Annual Meeting 2022

Kæru félagsmenn,
(ENGLISH BELOW)

Fimmtudaginn 10. nóvember næstkomandi kl. 20:00 heldur stjórn AIMG aðalfund félagsins og mun hann fara fram á netinu. Við hvetjum alla til að mæta. Ófélagsbundnir meðlimir eru velkomnir en hafa þó ekki atkvæðisrétt.
Framboð til stjórnar og tillögur að lagabreytingum þurfa að berast fyrir 27 október á tölvupóstfangið aimgguides@gmail.com

Verkefni aðalfundar eru:
– Kosning fundarstjóra sem síðan skipar fundarritara.
– Skýrsla stjórnar.
– Ársreikningar lagðir fram til samþykktar, undirritaðir af tveimur skoðunarmönnum.
– Lagabreytingar.
– Kjör stjórnar.
– Kjör uppstillingarnefndar.
– Kjör tveggja skoðunarmanna ársreikninga.
– Ákvörðun árgjalds næsta árs.
– Önnur mál.
– Fjárhagsáætlun.

On November 10th at 20:00, the AIMG will be hosting its annual meeting online. We encourage all members to attend. Non affiliated members are welcome, however won’t have the privilege to vote.
Nominations for the board of AIMG and proposals for amendments to the laws must be sent to the e-mail address aimgguides@gmail.com, before the end of 27nd october.

The tasks of the Annual General Meeting are:
– Election of the meeting chairman who then appoints the secretary.
– Annual Report.
– Annual finance report submitted for approval, signed by two inspectors.
– Change of laws.
– Election of chairman and co-supervisor.
– Election Committee.
– Election of two auditors of annual accounts.
– Decision of annual fee for next year.
– Other topics.
– Budget.

Kær kveðja/ Best regards
Stjórn AIMG