Félag Fjallaleiðsögumanna á Íslandi

Association of Icelandic Mountain Guides

Jöklaleiðsögn 2

Hard Ice Guide Aspirant

Námskeiðslýsing

Course Description

Hæfnismat í jöklaleiðsögn 2 er kennsla/mat sem tekur fimm daga og fer fram á skriðjökli. Metin eru helstu almennu atriði í jöklaleiðsögn sem og viðbrögð við slysum. Matið nær m.a. yfir leiðarval, áhættumat, sprungubjörgun, ísklifur, samskipti við gesti og hópstjórnun. Að auki er kennd leiðsögutækni í flóknu landslagi ásamt tæknilegri fjallabjörgun á skriðjökli.

This assessment/instructional course is five days and takes place on outlet glaciers. Main topics of glacier guiding and accident management are assessed. Such as, route selection, risk management, crevasse rescue, ice climbing, communication with guests and group management. The instructional part aims to increase guiding skill in complex terrain and advanced rescue scenarios.

Forkröfur

Prerequisites

Prerequisites template – Jökla 2

Ætlast er til þess að þátttakendur á Jökla 2 uppfylli eftirfandi forkröfur.

  • Að hafa lokið Jökla 1 með jákvæðri umsögn
  • Að hafa lágmark 30 daga starfsreynslu, vottuð af Jökla 2 / Jökla 3 leiðsögumanni
  • Að hafa farið í 10 daga í erfiðara landslag til að auka persónulega færni ásamt ísklifri
  • Að hafa gilt ítarlegt fyrstu hjálpar skírteini (70klst)

The prerequisites are:

  • Have completed Hard Ice 1 with positive feedback from lead-instructor
  • Have a minimum of 30 days working experience on outlet glaciers
  • Have minimum of 10 day’s in challenging terrain to increase personal skill including ice climbing
  • Have a valid advanced first aid certificate (70hrs)

Færnismat

Evaluation

Matið er kennsla/stöðumat. Lagt er mat á færni í samskiptum við gesti, leiðarval, kennsluhæfni, þekkingu á jöklum, sprungubjörgun og línuvinnu. Einnig er þekking og færni í stærri björgunaraðgerðum metin. Mat nemenda fer fram heilt yfir alla fimm dagana í samræmi við helstu áhersluatriði námsskrá félagsins.
Uppbyggilegar og raunhæfar ábendingar eru gefnar af leiðbeinendum við enda hvers námskeiðs og eftir hvern dag sé þess þörf.

Main topics of the assessment are communication with guests, route-selection, risk management, instructional skills, glaciology, crevasse rescue, rope management as well as advanced rescue operations. Students will be evaluated throughout the course according to the course curriculum set by the Association of Icelandic Mountain guides.
Constructive and realistic feedback will be given by the instructors at the end of each course, and at the end of a given day if needed.

Réttindi

Certification

Að færnismati loknu öðlast sá sem stenst lágmarkseinkun, réttindi til þess að starfa undir merkjum AIMG á skriðjöklum landsins sem Aðstoðarjöklaleiðsögumaður undir óbeinni leiðsögn Jöklaleiðsögumanns AIMG.

Upon completion of this course, participants are certified to guide on hard ice as AIMG Aspirant Hard Ice Guide under in direct supervision from an AIMG certified Hard Ice Guide.

Uppfært January 2022

Updated January 2022